Members/Contacts

Anëtaret

1.1. Ramë Manaj,  Zëvendëskryeministër, Kryesues;

1.2. Habit Hajredini, Drejtor i ZQM/ZKM, Zëvendëskryesues;

1.3. Enver Hoxhaj, Ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë anëtar;

1.4. Mahir Yagcilar, Ministër i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësiror anëtar;

1.5. Bujar Bukoshi, Ministër i Shëndetësisë anëtar;

1.6. Srdjan Sentic, Keshillëtar i Kryeministrit/ZQK anëtar;

1.7. Osman Osmani, Organizata Joqeveritare Iniciativa 6 anëtar;

1.8. Muharrem Prizereni, Organizata Joqeveritare Fahri Vraniqi anëtar;

1.9. Seladin Dudaki, Qendra e Komitetit Ashkali anëtar;

1.10. Përfaqësues, Keshilli Konsultativ për Komunitete anëtar;

1.11. Përfaqësues, Avokati i Popullit anëtar;


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 


The-Strategy.org is a service to civil society, government, international and local stakeholders to support implementation of the Strategy for the Integration of Roma, Ashkali and Egyptian Communities in the Republic of Kosovo, which is the Kosovo government’s contract with these communities.This website has received support from the Czech Development Agency and People in Need, and is implemented by Balkan Sunflowers Kosova.