Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Balkan Sunflowers Kosova - The Strategy

News

 KURSE PËR GJUHËN SHQIPE DHE SERBE

Të nderuar kolegë dhe përfaqsues të OJQve,

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Ministria e

Punëve të Brendshme me përkrahjen e Këshilit të Evropës janë

duke e organizuar fazën e dytë të kurseve të gjuhës për fëmijë

të riatdhesuar, për gjuhën shqipe dhe sërbe. Kurset e gjuhës 

ofrohen si ndihmë shtesë për fëmijet e riatdhesuar (6-15 vjeçarë)

të cilët kanë nevojë për mësim plotësues të gjuhës.

Aktualish jemi në proces të identifikimit të këtyre fëmijeve nëpër

komuna.

Meqë organizata Juaj është duke punuar për së afërmi me fëmijë

dhe familje në fushat tuaja respektive dhe mund të keni më 

tepër kontakte me fëmijët e riatdhesuar ose me ata që për  

arsye të ndryshme nuk i ndjekin këto orë. 

Ju ishim mirënjohës nëse mund të na i dërgoni emrat e tyre duke

e plotësuar formularin e bashkëngjitur apo linkun  

(http://bit.do/languageclasses) , deri me 10 dhjetor 2014.

Municipal Assembly of Gracanica

Municipal Assembly of Gracanica today adopted a proposal for
the recognition of the Roma language in official use, this is truly
historic step towardsa better integration of Roma. I appeal to toher
municipalities to follow this example” this means that the
Romani language used in schools


KONKURS PËR NDARJEN E BURSAVE PËR VITIN
SHKOLLOR 2014/2015
I) KUSHTET PËR NDARJEN E BURSAVE SHKOLLORE

Si pjesë e një programi për të ofruar ndihmë për nxënësit e
komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian nëpërmjet shpërndarjes
së bursave dhe ofrimit të mentorimit për të kapërcyer vështirësitë
në fushën e arsimit, e cili është financuar nga Ministria e Arsimit,
Shkencës dhe Teknologjisë, Fondi për Edukimin e Romëve,
Agjencisë Zvicerane për Zhvillim, Fondacionit HEKS dhe Ambasaden
Britanike në Prishtinë, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
dhe OJQ Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve hap konkurs për
ndarjen e bursave dhe aplikim për mentorim për vitin shkollor 
2014/2015...me shumë
Shkarko

 

Konkurs

Balkan Sunflowers Kosova shpall konkurs për dy vende të lira të
punës në poziten Avokues për implementim të strategjis për
integrimin e komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian në Fushë
Kosovë dhe Klinë. Avokuesi për implementim të strategjisë do
të punojë në bashkëpunim me komunën, OJQ-të lokale dhe
ndërkombëtare që punojnë në Shtime komunitetet për të rritur
ndërgjegjësimin dhe të punojnë drejt implementimit të “Strategjisë
për integrimin e komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian në 
në Republikën e Kosovës " Pozita: Avokues Vendi: Fushë Kosovë, Klinë Orari i punës: 20 orë në javë Paga neto: 133.48 euro Kualifikimet e nevojshme: -Minimum shkolla e mesme e përfunduar (kandidatët me
universitet kanë përparësi)
-Pjesëtarët nga komunitetet Romë, Ashkali apo Egjiptian kanë
përparsi
-Të ketë shkathtësi të mira komunikuese
-Të ketë përvojë rreth detyrave të përshkruara më lartë
-Të ketë njohuri të programeve kompjuterike Word, Excel dhe
internet
-Të jetë i lirë për punë me gjysëm orar
-Njohuria e gjuhës angleze është përparësi
Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail
adresën: ferdane.asllani@balkansunflowers.org.
Vetëm personat që kalojnë rrethin e ngushtë do të kontaktohen
për intervistë.
Afati i aplikimit: 10.10.2014...me shumë>>

Donors

Project was funded by the Czech Development Agency and Ministry of Foreign Affairs of the Czhech Republic within the framework of the Development Cooperation Program of the Czech Republic

 

Kfos

 

issa-unicef-logo.png - 27.76 Kb


The Austrian Development Agency (ADA) is the operational unit
of the Austrian Development Cooperation (ADC). It is in charge
of implementing all bilateral programmes and projects in ADC's
partner countries and administers the budget earmarked  for
this. ADA annually implements 500 programmes and projects

The-Strategy.org is a service to civil society, government, international and local stakeholders to support implementation of the Strategy for the Integration of Roma, Ashkali and Egyptian Communities in the Republic of Kosovo, which is the Kosovo government’s contract with these communities.This website has received support from the Czech Development Agency and People in Need, and is implemented by Balkan Sunflowers Kosova.